10 Ưu Điểm Của Việc Thiết Lập Một Công ty TNHH

Theo như ước tính hiện nay có khoãng 2.7 triệu công ty TNHH trên toàn UK. Công ty TNHH thường được yêu thích hơn doanh nghiệp cá thể sole trader hay công ty hợp danh partnership vì các lý do sau đây.

 

1. Thuế

 

So với doanh nghiệp cá thể thì công ty TNHH dường như trả thuế ít hơn.  Như bạn đã biết doanh nghiệp cá thể sole trader và công ty hợp danh partnership trả thuế thu nhập trong khi công ty TNHH trả thuế doanh nghiệp, lợi nhuận công ty sẽ chịu thuế doanh nghiệp, vì vậy nếu bạn là giám đốc hoặc cổ đông của công ty TNHH, bạn sẽ chọn để nhận một mức lương thấp và đưa hầu hết thu nhập của bạn vào hình thức cổ tức dividend của công ty. Bằng cách này bạn có thể giảm thiểu tiền đóng góp bảo hiểm quốc gia NIC (National Insurance Contribution) bởi vì cổ tức thì chịu thuế riêng biệt và không phải chịu tiền NIC.

 

Nếu bạn là doanh nghiệp cá thể, toàn bộ thu nhập của bạn phải chịu thuế NIC. Nếu bạn thực hiện kinh doanh như là một công ty TNHH bạn có thể mang nhiều thu nhập hơn về nhà.

Một điều đáng lưu ý nữa là đối với công ty thường có nhiều nguyên tắc cho phép khấu trừ chi phí và phụ cấp để giảm thuế hơn là các hình thức doanh nghiệp khác.

 

2. Thực thể riêng biệt

 

Một công ty trách nhiệm hữu hạn là một thực thể hoàn toàn riêng biệt từ các thành viên của nó, và việc kinh doanh của mình được đối xử như một thực thể duy nhất cho mục đích thuế và hành chính. Tất cả mọi thứ từ tài khoản ngân hàng của công ty, quyền sở hữu tài sản và sự tham gia trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng hoàn toàn là công ty kinh doanh và riêng biệt từ lợi ích của các thành viên của công ty.Doanh nghiệp cá thể được đối xử như một thực thể duy nhất cho mục đích thuế và hành chính.

 

3. Trách nhiệm có giới hạn

 

Cũng như cái tên TNHH, các thành viên của công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn. Bạn được bảo vệ trong trường hợp có sự cố xảy ra cho doanh nghiệp của bạn. Giả sử không có gian lận xảy ra, bạn sẽ không chịu trách nhiệm cá nhân cho bất kỳ tổn thất tài chính nào do công ty của bạn gây ra. Tuy nhiên nếu chủ nợ mất tiền thông qua gian lận của bạn, trách nhiệm cá nhân của bạn là không giới hạn.

 

Ví dụ khi công ty của bạn phá sản, toàn bộ tài sản của công ty phải được bán để trả cho chủ nợ trong khi đó toàn bộ tài sản của bạn được bảo toàn.

Ngược lại nếu bạn là doanh nghiệp cá thể hay công ty hợp danh, bạn chịu trách nhiệm cá nhân cho những khoản nợ mà doanh nghiệp của bạn gây ra (ví dụ nhà riêng của bạn có thể sẽ bị thu hồi để thanh toán nợ cho chủ nợ).

 

Vì vậy công ty TNHH có thể cho phép thành viên tiếp nhận rủi ro kinh doanh mà không phải mất tất cả.

 

4. Sự chuyên nghiệp và tín nhiệm

 

Trong một số ngành công nghiệp, công ty TNHH có thể cung cấp một hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Nếu bạn đang làm kinh doanh với các công ty lớn hơn, bạn có thể thấy rằng họ thích hợp tác với các công ty TNHH hơn chứ không phải doanh nghiệp cá thể sole trader hay công ty hợp danh partnership.

 

5. Tìm kiếm vốn

 

Tìm kiếm nguồn vốn có thể khó khăn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Nhưng vì công ty TNHH là một thực thể riêng biệt từ các chủ sở hữu của nó, vì vậy có thể nói công ty TNHH có một chút dễ dàng hơn để đảm bảo tài chính doanh nghiệp hơn là doanh nghiệp cá thể.

 

6. Đặt tên

 

Khi bạn đăng ký công ty của bạn với các Companies House, tên công ty của bạn được bảo vệ bởi pháp luật. Không ai khác có thể sử dụng tên giống như bạn, hoặc bất cứ cái tên nào được coi là quá giống.

 

Là một doanh nghiệp cá thể, một người nào khác có thể giao dịch với tên giống như doanh nghiệp của bạn. Điều này có thể gây hại cho doanh nghiệp của bạn, và trong một số trường hợp bạn phải nỗ lực, chịu tốn kém và mất thời gian cho việc đổi tên doanh nghiệp của bạn.

 

7. Các cổ đông 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phát hành các loại cổ phiếu khác nhau, vì vậy bạn có thể dễ dàng bán cổ phần trong công ty hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần.

 

8. Hưu trí

 

Công ty TNHH có thể tài trợ tiền lương hưu cho nhân viên của mình như là một chi phí kinh doanh hợp pháp. Nó có thể cung cấp lợi ích về thuế hơn là doanh nghiệp cá thể.

 

9. Thừa kế

 

Nếu cổ đông mong muốn nghỉ hưu, bán cổ phần của mình hoặc chết đi, việc chuyển giao quyền sở hữu của ông ấy dễ dàng hơn nhiều so với doanh nghiệp cá thể.

 

10. Quan điểm cá nhân

 

Cuối cùng quyết định có nên thành lập công ty hay không thì đơn giản chỉ vì quan điểm của bạn. Nếu bạn quen thuộc và hiểu biết các hoạt động của một công ty và sau đó thành lập một công ty mới là điều hoàn toàn tự nhiên và nó cũng có thể là một khóa học kinh doanh cho bạn

Trong nhiều trường hợp thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới hình thức một công ty TNHH có thể cung cấp cho bạn một cơ sở vững mạnh để mở rộng và phát triển kinh doanh, mặc dù các hình thức doanh nghiệp khác như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân có thể thích hợp trong nhiều hoàn cảnh. Nhiều doanh nghiệp lớn và thành công đã được phát triển từ công ty TNHH nhỏ và đôi khi mang lại một khối lượng tài chính lớn cho những người đã nuôi dưỡng chúng.

 

Nếu bạn quyết định thành lập công ty TNHH để thực hiện việc kinh doanh của bạn, hãy liên lạc với công ty kế toán và tư vấn kinh doanh  Hien Le & Co để chúng tôi có thể giúp bạn tư vấn cách mà bạn có thể thành lập công ty theo cách dễ dàng nhất.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved