Bảo Hiểm Kinh Doanh (3 Điều Cơ Bản Bạn Cần Biết)

Khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn có thể mất khá nhiều chi phí để đầu tư xây dựng và tất cả các chi phí khác liên quan đến việc kinh doanh của bạn. Cho nên bạn phải chắc chắn rằng bạn có bảo hiểm đầy đủ hơn là việc chỉ có bảo hiểm tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật.

 

Một số bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm pháp lý và một số khác lại liên quan đến việc thận trọng trong quá trình kinh doanh.

 

Bảo hiểm để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những thiệt hại do các sự kiện có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh. Có rất nhiều loại bảo hiểm cho các doanh nghiệp bao gồm cả bảo hiểm về thiệt hại tài sản, trách nhiệm pháp lý và rủi ro liên quan đến người lao động. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều đánh giá nhu cầu bảo hiểm của họ dựa trên những rủi ro tiềm năng, có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động của kinh doanh đó.

 

Vì vậy, điều này có ý nghĩa là bạn nên thận trọng trước khi mua bảo hiểm để tránh các nguy cơ đánh mất tất cả.

Kinh doanh bảo hiểm thường được chia thành ba lĩnh vực:

 

1. Bảo hiểm trách nhiệm sử dụng lao động pháp lý (Employer’s Liability Insurance)
2. Bảo hiểm cơ sở (Buildings Insurance)
3. Bảo hiểm tài sản kinh doanh và tất cả các thiết bị kinh doanh (Contents Insurance)

 

1.1 Bảo hiểm trách nhiệm sử dụng lao động pháp lý (Employer’s Liability Insurance)

 

Một khi bạn có một nhân viên, người chủ được đòi hỏi về mặt pháp luật phải có trách nhiệm cho nhân viên (Employer’s Liability Insurance) để bảo vệ chống lại những khiếu nại từ phía nhân viên nếu như họ bị tai nạn do sự bất cẩn. Số tiền tối thiểu của bảo hiểm để bảo vệ cho tất cả là £5,000,000. Khi mua bảo hiểm, bạn nên xem xét các rủi ro liên quan đến công việc của bạn và xem xét liệu bạn có cần hơn £5,000,000 hay không.

 

Khi bạn mua một chính sách trách nhiệm sử dụng lao động (Employer’s Liability Insurance), công ty bảo hiểm sẽ phát hành giấy tờ chứng nhận trách nhiệm sử dụng lao động.

 

Giấy chứng nhận trách nhiệm sử dụng lao động bao gồm các thông tin bên dưới:

 

• Tên của kinh doanh/công ty được bảo hiểm cho người sử dụng lao động
• Ngày khi bắt đầu và kết thúc bảo hiểm
• Số tiền giới hạn bồi thường tối thiểu £5,000,000
• Chữ ký của công ty bảo hiểm được ủy quyền

 

Giấy chứng nhận phải được hiển thị ở nơi mà nhân viên của bạn có thể nhìn thấy, nên nếu bạn không trưng bày khi cơ quan thực thi pháp luật đến kiểm tra, bạn có thể bị phạt lên đến £1,000. Ngoài ra, nếu bạn không có mua bảo hiểm trách nhiệm sử dụng lao động bạn có thể bị phạt lên đến £2,500 bất cứ ngày nào nếu không có bảo hiểm thích hợp.

 

1.2 Bảo hiểm trách nhiệm cho cộng đồng (Public Liability Insurance)

 

Bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng (Public Liability Insurance) là để bảo vệ cho kinh doanh nếu bạn hoặc nhân viên của bạn gây ra thương tổn đến cộng đồng và tổn hại đến tài sản của họ. Ví dụ, nếu một thành viên của công chúng bị chấn thương ở nơi bạn làm việc, bạn có thể được tổ chức bảo hiểm đứng ra chịu trách nhiệm.

 

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là không bắt buộc, tuy nhiên tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, loại hình kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của bạn mà bảo hiểm trách nhiệm công cộng có thể yêu cầu bạn phải có.

Để tìm ra những yêu cầu cụ thể cho các cơ cấu pháp lý của bạn và chắc chắn bạn có bảo hiểm nếu điều đó là cần thiết. Bạn nên xem xét chính sách bảo hiểm trách nhiệm công cộng nếu:

 

• Các thành viên của công dân hay khách hàng đến thăm cơ sở của bạn
• Bạn thực hiện các hoạt động ở những nơi công cộng

 

Nếu bạn không có bảo hiểm trách nhiệm công cộng, và bạn đang phải chịu trách nhiệm pháp lý cho một sự cố, bạn có thể không đủ khả năng chi trả cho pháp lý liên quan tới một yêu cầu bồi thường hoặc bồi thường thiệt hại. Khiếu nại trách nhiệm công cộng có thể lên đến hàng ngàn hoặc hàng triệu, tùy thuộc vào độ nghiêm trọng của sự chấn thương gây ra và doanh nghiệp của bạn có thể không có đủ tài chính để trang trải chi phí đó.

 

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng thường sẽ bao gồm những chi phí có liên quan, chẳng hạn như:

 

• Thanh toán bồi thường cho bên bị thương
• Các chi phí sửa chữa thiệt hại
• Phí pháp lý phát sinh trong việc bảo vệ các trường hợp
• Chi phí liên quan
• Bệnh viện điều trị, bao gồm cả chi phí xe cứu thương, rằng NHS có thể yêu cầu bồi thường từ bạn

 

Số tiền tối thiểu của bảo hiểm để bảo vệ cho tất cả có thể là từ £1,000,000, £5,000,000 đến £10,000,000. Khi mua bảo hiểm, bạn nên xem xét các rủi ro liên quan đến công việc của bạn và xem xét liệu bạn nên cần mức bảo hiểm nào để phù hợp cho việc kinh doanh của bạn.

 

2.1 Bảo hiểm cơ sở (Buildings Insurance)

 

Các cơ sở và các thiết bị có thể được bảo hiểm chống cháy, chống sét, nổ khí và những mối nguy hiểm đặc biệt như vụ nổ, bạo loạn, thiệt hại nguy hiểm, bão, lũ lụt, tác động của máy bay, đường bộ và đường sắt xe lửa, sự thoát nước từ thùng hoặc ống phun nước bị rò rỉ. Tuy nhiên "mọi rủi ro" sẽ không bao gồm hao mòn, sự cố điện hoặc cơ khí bị suy giảm dần dần sẽ được quy định cụ thể trong các văn bản chính sách bảo hiểm.

 

Các cơ sở kinh doanh cần được bảo hiểm để có đủ chi phí cho việc xây dựng lại (bao gồm phí dịch vụ và chi phí giải phóng mặt bằng) và không chỉ cho giá trị thị trường của họ. Bạn có thể cần tư vấn chuyên môn để tính toán chi phí xây dựng lại, thường sẽ khác nhiều so với giá trị thị trường. Xin lưu ý, nếu cơ sở của bạn có hợp đồng (lease) thuê thì chủ nhà có thể ra điều kiện với bạn là phải đóng một phần tiền bảo hiểm hoặc đóng tất cả.

 

3.1 Bảo hiểm tài sản kinh doanh và tất cả các thiết bị kinh doanh (Contents Insurance)

 

Hãy nhớ rằng, bảo hiểm cơ sở chỉ dành cho cơ sở kinh doanh, và không dành cho các thiết bị bên trong cơ sở. Bảo hiểm thiết bị và bảo vệ tài sản kinh doanh là một phần quan trọng của việc đảm bảo tuổi thọ và sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Nên nếu bạn muốn bảo về kinh doanh của bạn thì hãy có bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể mua bảo hiểm cho những thứ được liệt kê dưới đây:

 

Tài sản kinh doanh bao gồm tất cả mọi thứ có giá trị mà kinh doanh bạn đang sở hữu, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, bất kỳ nguyên vật liệu, máy tính, máy bào, bàn ghế và vân vân.

 

3.2 Bảo hiểm để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn (Business Interuptions Insurance)

 

Bảo hiểm này (business interuptions - gọi là bảo hiểm thu nhập doanh nghiệp) là một loại hình bảo hiểm bao gồm các tổn thất về thu nhập mà một doanh nghiệp phải chịu sau một thảm họa. Sự mất mát về thu nhập có thể bị gây ra do thiên tai hoặc do quá trình tái thiết sau thảm họa sẽ được bảo hiểm lo chi trả.

 

Bảo hiểm này khác với bảo hiểm cơ sở là chính sách bảo hiểm cơ sở chỉ bao gồm những thiệt hại vật chất cho các doanh nghiệp, trong khi đó vấn đề bảo hiểm thu nhập doanh nghiệp lại được phân bố bởi các chính sách của bảo hiểm tránh gián đoạn kinh doanh bao gồm lợi nhuận mà có thể đã được thu vào. Cung cấp chính sách bổ sung này được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, vì nó được thiết kế để đưa một doanh nghiệp ở vị trí tài chính tương tự hiện tại nếu không có tổn thất xảy ra.

 

Loại bảo hiểm này không được mua riêng biệt, nhưng có thể được mua chung cùng với chính sách bảo hiểm cơ sở. Bảo hiểm này chỉ được áp dụng khi nguyên nhân của sự mất mát được bao phủ bởi các chính sách tổng thể.

 

Sau đây là những bảo hiểm tránh gián đoạn kinh doanh:

 

• Lợi nhuận - lợi nhuận mà có thể đã thu được (dựa trên báo cáo tài chính tháng trước).
• Chi phí cố định - Chi phí hoạt động và chi phí khác vẫn đang được phát sinh bởi các tài sản (dựa trên chi phí quá khứ).
• Địa điểm tạm thời - Một số chính sách bao gồm các chi phí phụ trội cho di chuyển đến, hoạt động tại vị trí tạm thời.

 

Tóm tắt

 

Chúng tôi hy vọng bạn cảm thấy bài viết này hữu ích và có thể đánh giá chính sách bảo hiểm của bạn được tuân thủ đúng pháp luật cũng như có đầy đủ bảo hiểm cho yêu cầu kinh doanh của bạn.

 

Bạn có thể tìm những lời khuyên từ một chuyên viên bảo hiểm chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Họ là những người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm về các loại doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau và những chính sách cụ thể, do đó cho phép họ cung cấp bạn lời khuyên hiệu quả nhất. Họ sẽ làm đại diện và làm việc theo yêu cầu của bạn để đảm bảo rằng bạn có đầy đủ các chính sách bảo hiểm, trong khi đó các đại lý bảo hiểm chỉ thay mặt cho một công ty bảo hiểm mà thôi.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co

Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved