Cập Nhật Quan Trọng Về Chế Độ Đóng Góp Hưu Trí 

Từ giữa tháng 6 năm 2015 đến tháng 4 năm 2017, những người sử dụng lao động có lên đến 50 nhân viên, sẽ có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp khoản trợ cấp hưu trí phù hợp cho nhân viên của họ và hoàn thành một tờ khai về sự tuân thủ (đăng ký) với cơ quan điều chỉnh hưu trí để khẳng định việc họ có cung cấp khoản trợ cấp hưu trí này. Trách nhiệm này phải được thực hiện liên tục kể từ khi quy trình đăng ký đầu tiên được thực hiện. Nếu người sử dụng lao động không tuân thủ luật mới này sẽ bị phạt tiền lên đến £10,000. Ngoài ra, một hình phạt sẽ được áp dụng cho việc không thanh toán những đóng góp hưu trí, số tiền phạt tối đa lên đến £5,000 cho cá nhân và £50,000 cho công ty TNHH.

 

Chế độ đóng góp hưu trí là gì?

 

Đây là phương pháp dành dụm tiền cho bạn khi bạn về hưu và được chuẩn bị bởi người sử dụng lao động.

 

Theo như luật mới hiện nay, đến tháng 10 năm 2018 thì tất cả những người sử dụng lao động đều phải có một hệ thống hưu trí cho nhân viên của mình nếu họ đủ những điều kiện sau:

 

•  Trong độ tuổi từ 22 đến tuổi hưu trí nhà nước
•  Thu nhập trên £10,000 một năm
•  Làm việc tại Anh Quốc

 

Điều này được biết như ‘automatic enrolment’. Nếu bạn không có đủ những điều kiện trên đây thì bạn vẫn có thể đăng ký một cách hợp pháp bằng cách điền vào mẫu đăng ký.

 

Hệ thống này hoạt động như thế nào?

 

Một phần tiền lương của bạn được tính theo tỷ lệ phần trăm sẽ được đưa vào hệ thống hưu trí mỗi kỳ trả lương. Thông thường người sử dụng lao động sẽ trả tiền vào hệ thống hưu trí cho bạn và bạn cũng sẽ nhận một khoản miễn thuế từ chính phủ.

 

Ví dụ:

 

Mỗi kỳ trả lương:

 

• Nếu bạn đóng góp £40
• Người sử dụng lao động đóng góp £30
• Bạn nhận được £10 miễn thuế từ chính phủ (nghĩa là tiền thuế thu nhập   của bạn sẽ được trừ đi £10)

 

Vậy tất cả bạn sẽ có £80 tiền lương hưu mỗi kỳ trả lương.

 

Nếu bạn đã được đăng ký chế độ lương hưu thì theo luật một phần trăm tối thiểu của ‘thu nhập đủ điều kiện’ phải được trả vào hệ thống hưu trí. ‘Thu nhập đủ điều kiện’ là tổng số tiền bạn kiếm được trước thuế từ £5,824 đến £42,385 một năm, hoặc là toàn bộ số liền lương, tiền công trước thuế.

 

• Tối thiểu bạn trả là 1% thu nhập đủ điều kiện của bạn trong năm đầu        tiên, và tăng lên đến 5% cuối năm thứ 3
• Tối thiểu người sử dụng lao động trả 1% thu nhập đủ điều kiện của bạn    trong năm đầu tiên, và tăng lên đến 3% cuối năm thứ 3
• Chính phủ trả 0.2% thu nhập đủ điều kiện của bạn trong năm đầu tiên,      và tăng đến 1% cuối năm thứ 3

 

Chúng tôi hy vọng bài viết tóm tắt sơ lược trên đây về kế hoạch tiền lương hưu có thể giúp ích cho các bạn trong việc xây dựng kế hoạch đóng góp hưu trí tương lai của mình khi những quy định về lương hưu bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015 đến 2017, hoặc nếu bạn đang là người sử dụng lao động thì điều này cũng giúp bạn có thể chuẩn bị thời gian biểu của mình để thực hiện kế hoạch hưu trí mới theo như pháp luật đã quy định.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved