Cập Nhật Quan Trọng Về National Minimum Wage £6.70

Từ thứ năm ngày 01 tháng 10 năm 2015, tiền lương tối thiểu mỗi giờ theo nhà nước quy định (National Minimum Wage) sẽ được tăng lên 20p, từ £6.50 đến £6.70.

 

Bảng tỷ lệ trả tiền lương là như sau:

 

Tỷ lệ cho người lớn sẽ tăng 20p tức là £6.70 mỗi giờ
Tỷ lệ cho 18-20 tuổi sẽ tăng 17p tức là £5.30 mỗi giờ
Tỷ lệ từ 16 đến 17 tuổi sẽ tăng 8p tức là £3.87 mỗi giờ
Tỷ lệ cho người học nghề sẽ tăng 57p tức là £3.30 cho mỗi giờ

 

Xin lưu ý, nếu người sử dụng lao động không tuân thủ luật mới này sẽ bị phạt tiền có thể lên tới £20,000. Tiền phạt này sẽ được giải thích như dưới đây:

 

Ví dụ:

 

Một nhân viên đang bị trả thiếu tiền lương là £3,000 trong một năm, thì người sử dụng lao động phải trả nợ £3,000 số tiền thiếu đó cho nhân viên và cũng sẽ bị phạt thêm 100% giá trị số tiền đó, mức phạt tối đa lên đến £20,000 cho mỗi nhân viên.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co

Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved