Cập Nhật Quan Trọng Về Thuế Cá Nhân (Self Assessment Tax Return) 2015/16

Chính phủ đã công bố bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2015 họ sẽ thu thuế “Class 2 NIC (National Insurance Contribution)” thông qua Self-Assessment Tax Return và sẽ không thu tiền thuế này một cách riêng biệt nữa như hiện tại bây giờ.

 

Nếu bạn đang tự làm kinh doanh cá nhân (Self-Employed) thì thông thường bạn sẽ phải trả tiền thuế Class 2 NIC và Class 4 NIC. Thuế Class 2 NIC cho một năm là £143 thuế cố định (2014/15) và trả hai lần một năm, một nửa trong tháng 10 và một nửa trong tháng 4. Thuế Class 4 NIC được tính bằng 9% tiền lợi nhuận khi khai thuế cuối năm.

 

Vì vậy xin lưu ý rằng theo đúng trình tự HMRC sẽ gửi báo cáo cuối cùng vào tháng 4 năm 2015 yêu cầu thanh toán tiền thuế Class 2 từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015. Sau đó, cho năm tính thuế mới 2015/2016, thuế Class 2 NIC sẽ được thu cùng lúc với thuế cá nhân Self Assessment Tax Return. Thuế Class 2 National Insurance sẽ tăng từ £143.00 (năm thuế 2014/2015) thành £145.60 cho năm thuế 2015/2016. Thuế Class 2 NIC này sẽ được miễn nếu lợi nhuận kinh doanh của bạn dưới £5,965. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự nguyện đóng góp nếu như bạn muốn.

 

Thuế National Insurance Contribution là gì?

 

Là một trong các khoản đóng góp được trả bởi người lao động và người sử dụng lao động nhằm mục đích chi trả các chi phí cho lợi ích xã hội bao gồm bảo hiểm cho bệnh tật và thất nghiệp, cung cấp lương hưu và các lợi ích khác.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved