Khi Nào Bạn Cần Đăng Ký VAT

Theo quy định của sở thuế HMRC thì bạn sẽ không cần phải đăng ký VAT cho đến khi doanh thu trước thuế của bạn đạt đến ngưỡng đăng ký VAT, hiện nay là £82,000.

 

Mặc dù doanh thu của bạn không vượt quá ngưỡng đăng ký thì bạn vẫn có thể chọn tình nguyện đăng ký VAT nếu bạn muốn. Bạn có thể chọn để làm điều này nếu hoạt động kinh doanh của bạn có nhiều khoản chi phí có VAT và nếu như bạn đã đăng ký VAT thì bạn có quyền được hoàn thuế cho những khoản chi phí này.

 

Tính toán doanh thu để biết bạn cần đăng ký VAT hay không

 

Như đã nói ở trên nếu doanh thu của bạn nhiều hơn £82,000 thì bạn sẽ phải đăng ký VAT, vậy làm sao để biết khi nào doanh thu của bạn vượt quá mức đó. Điều này sẽ được giải thích như dưới đây:

 

  1. Kể từ khi doanh nghiệp của bạn bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh, doanh thu từng tháng sẽ được cộng dồn cho đến tháng hiện tại. Nếu trong bất cứ tháng nào mà doanh thu cộng dồn vượt quá mức £82,000 thì bạn sẽ phải đăng ký VAT trong tháng đó.

Ví dụ,

Tháng đầu tiên kinh doanh bạn có doanh thu £10,000 và mỗi tháng sau đó doanh thu cũng là khoảng £10,000. Vậy đến tháng thứ 9 doanh thu cộng dồn của bạn từ những tháng trước cho đến tháng này sẽ là £90,000. Con số này đã vượt mức £82,000 vậy bạn phải bắt đầu đăng ký VAT trong tháng này.

  1. Nếu sau 12 tháng doanh thu cộng dồn của bạn vẫn thấp hơn mức £82,000 thì bạn không cần đăng ký VAT.

Ví dụ,

Bạn bắt đầu kinh doanh từ tháng 01/2015, hết tháng 1 doanh thu của bạn là £6,000 và cho mỗi tháng tiếp theo doanh thu cũng khoảng £6,000. Vậy đến hết tháng 12 doanh thu cộng dồn của bạn là £72,000. Con số này thấp hơn mức £82,000 nên bạn không cần phải đăng ký VAT.

  1. Tuy nhiên, trong những tháng kinh doanh tiếp theo bạn vẫn phải thực hiện cộng dồn doanh thu của mình từ tháng đó trở lại 12 tháng trước. Nếu tại bất cứ tháng nào doanh thu cộng dồn của bạn vượt mức £82,000 thì bạn phải đăng ký VAT.

Ví dụ,

Nếu tính ngày hôm nay là tháng 10/2015 bạn phải cộng dồn doanh thu từ ngày 01/10/2014 cho đến 30/09/2015. Nếu con số này vượt quá mức £82,000 thì bạn sẽ phải bắt đầu đăng ký VAT trong tháng 10. Còn nếu như con số này vẫn thấp hơn mức £82,000 thì bạn sẽ phải tiếp tục việc cộng dồn này cho những tháng tiếp theo, ví dụ khi đến tháng 11 bạn phải cộng dồn doanh thu từ ngày 01/11/2014 cho đến 31/10/2015.

 

Thời hạn cho đăng ký VAT

 

Khi bạn biết doanh thu của mình vượt mức £82,000 thì bạn có 1 tháng để đăng ký VAT với sở thuế. Nếu bạn đăng ký trễ thì bạn sẽ phải chịu một mức tiền phạt bằng với mức thuế VAT bạn đã không trả do đăng ký trễ. Ví dụ, đến tháng 10 doanh thu của bạn đã vượt qua mức £82,000 rồi mà bạn vẫn chưa đăng ký VAT cho đên tháng 12. Nếu trong 3 tháng này doanh thu của bạn tổng cộng là £20,000, vậy số tiền VAT bạn thiếu nhà nước là 20% của £20,000 tức là £4,000. Do đó, việc theo dõi doanh thu của bạn để biết rõ thời điểm cần đăng ký VAT là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện thu VAT từ khách hàng để trả lại tiền thuế cho nhà nước.

 

Nếu bạn đã đăng ký VAT thì bạn sẽ được đòi hỏi để nộp bản khai VAT mỗi quý và trả tiền thuế VAT cho nhà nước đúng hạn.

 

Nếu bạn không rõ về việc mình có cần phải đăng ký VAT hay không hoặc muốn biết thêm về những lợi ích của việc đăng ký VAT thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co

Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved