Nhắc Nhở Về Hạn Nộp Bảng Khai Thuế (Self-Assessment Tax Return)

Làm ơn lưu ý rằng hạn chót nộp bảng khai thuế cho năm 6/4/2014 – 5/4/2015 là trước ngày 31/1/2016.

 

Nếu bạn nộp bảng khai thuế sau ngày này bạn sẽ bị phạt £100. Nếu bạn vẫn chưa nộp thì sau ngày 1 tháng 5 sẽ bị phạt thêm £10 một ngày (áp dụng trong vòng 90 ngày hay 3 tháng). Nếu sau ngày 1 tháng 8, bạn vẫn chưa nộp thì tiền phạt tiếp tục tăng thêm £300 và cuối cùng sau ngày 1/2/2017 nếu bạn vẫn tiếp tục không nộp bảng khai thuế thì tiền phạt tăng thêm £300 nữa.

 

Tóm lại nếu bạn nộp trễ thì tiền phạt của bạn như sau:

 

Trễ 3 tháng phạt £100
Trễ 6 tháng phạt £1000
Trễ 9 tháng phạt £1300
Trễ 12 tháng phạt £1600

 

Và quan trọng hơn, bạn cũng nên lưu ý răng hạn đóng tiền thuế cho năm 2014/2015 cũng là vào ngày 31/1/2016. Nếu đóng sau ngày này bạn sẽ bị tính thêm tiền lãi.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved