Nhắc Nhở Về Hạn Nộp Thuế Cho Người Kinh Doanh Cá Nhân (Self-Assessment) 2014/15

Làm ơn lưu ý rằng hạn chót nộp tiền thuế trước cho năm 2014/15 là trước ngày 31/7/2015.

 

Theo như luật định, nếu tiền thuế của bạn cho năm 2013/14 là £1,000 hoặc nhiều hơn thì bạn phải nộp trước tiền thuế này cho năm 2014/15. Số tiền thuế này bạn phải trả trước một nửa, trước hạn nộp 31/1/2015 và một nửa còn lại là phải trả trước ngày 31/7/2015, nếu không thì bạn sẽ bị phạt tiền lãi.

 

Ví dụ:

 

Tiền thuế khai cho năm kết thúc vào ngày 5/4/2014 (2013/14) là £1,200 thì tiền thuế phải nộp như sau:

 

£1,200 - tiền thanh toán trước ngày 31/1/2015, cho năm thuế 2013/14

 

£600 - tiền thanh toán trước ngày 31/1/2015, là một nửa tiền thuế của 2013/14 cho năm 204/15.

 

£600 - tiền thanh toán trước ngày 31/7/2015, là một nửa tiền thuế còn lại của 2013/14 cho năm 2014/15. Xin lưu ý rằng nếu đóng sau ngày 31/7/2015 bạn sẽ bị tính thêm tiền lãi.

 

Nếu tiền khai thuế của bạn cho năm kết thúc vào ngày 5/4/2014 dưới £1,000, bạn không cần phải trả trước cho năm thuế 2014/15.

 

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved