Đôi Nét Về Giám Đốc

Dịch Vụ Kế Toán

Thay Đổi Kế Toán

Thông Tin Cập Nhật

Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi

Đôi nét về giám đốc Hiến Lê FCA FCCA DChA

Hiến Lê là một kế toán viên với hơn 20 năm kinh nghiệm trong đó có 10 năm làm Giám đốc Tài chính làm việc trong cả khu vực tư nhân và công cộng. Ông là một thành viên của cả hai Viện Kế toán (ICAEW & ACCA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng và là người có uy tín trong hiệp hội ICAEW. Ông cũng là một thành viên của Viện Quản lý Các Hoạt Động của Kế Toán Viên.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh, thuế và quản lý tài chính cho các tổ chức doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận. Ông có một sự quan tâm đặc biệt dành cho doanh nghiệp xã hội và tư vấn cho khách hàng của chúng tôi về cách phát triển và đa dạng hóa nguồn thu nhập thông qua việc kinh doanh. Ông cũng quan tâm tiến hành nghiên cứu tính khả thi để khám phá các cơ hội cho doanh nghiệp xã hội và giúp đỡ khách hàng để phát triển kế hoạch kinh doanh.

Ông Hiến Lê đang tư vấn quản lý tài chính và lập kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp xã hội Đài Loan
Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved