Đôi Nét Về Giám Đốc

Dịch Vụ Kế Toán

Thay Đổi Kế Toán

Thông Tin Cập Nhật

Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi

Muốn Thay Đổi Kế Toán?

Công ty kế toán Hiến Lê sẽ giúp bạn một cách dễ dàng.

 

Nếu công ty kế toán hiện tại của bạn không còn phù hợp với doanh nghiệp của bạn hoặc đơn giản không đáp ứng được nhu cầu dịch vụ của bạn, thì đây có lẽ là thời điểm mà bạn nên suy nghĩ để thay đổi kế toán để phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có những ưu đãi đặc biệt về giá cả và chất lượng dịch vụ, Công ty kế toán Hiến Lê sẽ tư vấn bạn miễn phí và giúp cho doanh nghiệp của bạn ngày một phát triển và vững chắc.

 

Giá cả và chi phí dịch vụ của chúng tôi là cố định mỗi năm, và dịch vụ miễn phí bao gồm:

 

  • Miễn phí - hỗ trợ và tư vấn qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp

  • Miễn phí - tư vấn lên kế hoạch phát triển kinh doanh

  • Miễn phí - tư vấn hướng dẫn kê khai báo cáo thuế hàng năm

  • Miễn phí - tư vấn tài chính kinh doanh

  • Miễn phí - tư vấn hướng dẫn về luật lao động

  • Miễn phí - bản sao các tờ khai thuế, tài chính kinh doanh, payslips, P45 và P60

  • Miễn phí - hướng dẫn để mua ngôi nhà đầu tiên hoặc ngôi nhà thứ hai

  • Miễn phí - ký tên ứng hộ để xin cấp hộ chiếu và quốc tịch

  • Miễn phí - viết thư ủy quyền ứng hộ và xác nhận thu nhập để nộp cho ngân hàng, luật sư và Border Agency

 

Luôn hỗ trợ cung cấp và tư vấn miễn phí cho khách hàng các văn bản pháp quy có liên quan thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng một cách kịp thời và nhanh chóng thông qua email.

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved