Đôi Nét Về Giám Đốc

Dịch Vụ Kế Toán

Thay Đổi Kế Toán

Thông Tin Cập Nhật

Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi

Thông Tin Cập Nhật

Thuế Mua Nhà Đất (Stamp Duty Tax)

Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến tiền thuế phải trả nhà nước khi bạn mua nhà đất ở Anh Quốc.

Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng (Những Điều Bạn Cần Biết)

Bạn đã có quyết định thành lập hoặc muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình nhưng bạn lại...

Bảo Hiểm Kinh Doanh (3 Điều Cơ Bản Bạn Cần Biết)

Khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn có thể mất khá nhiều chi phí để đầu tư xây dựng và tất cả các chi phí khác liên...

Cập Nhật Quan Trọng Về National Minimum Wage £6.70

Từ thứ năm ngày 01 tháng 10 năm 2015, tiền lương tối thiểu mỗi giờ theo nhà nước quy định...

Khi Nào Cần Đăng Ký Vat

Theo quy định của sở thuế HMRC thì bạn sẽ không cần phải đăng ký VAT cho đến khi...

Thu Nhập Miễn Thuế (Personal Allowance)

Theo như trong hệ thống thuế của Anh Quốc, Personal Allowance (PA) là khoản thu nhập được miễn thuế...

Nhắc Nhở Về Hạn Nộp Thuế Cho Người Kinh Doanh Cá Nhân 2014/15

Làm ơn lưu ý rằng hạn chót nộp tiền thuế trước cho năm 2014/15 là trước ngày 31/7/2015...

Hướng Dẫn Bước Đầu Làm Thủ Tục Mua Căn Nhà Đầu Tiên​ Nếu là lần đầu tiên bạn tìm kiếm mua nhà và đây sẽ là một số thông tin cơ bản đầu tiên giúp bạn hoàn thành...

10 Ưu Điểm Của Việc Thiết Lập Một Công ty TNHH

Theo như ước tính hiện nay có khoãng 2.7 triệu công ty TNHH trên toàn UK. Công ty TNHH thường được yêu...

Cập Nhật Quan Trọng Về Chế Độ Đóng Góp Hưu Trí 

Từ giữa tháng 6 năm 2015 đến tháng 4 năm 2017, những người sử dụng lao động có lên đến 50 nhân viên, sẽ có...

Một Số Điểm Cơ Bản Trong Luật Lao Động

Tuyển dụng lao động dường như là một vấn đề hoàn toàn đơn giản như thuê họ, sắp xếp công việc cho họ làm...

Cập Nhật Quan Trọng Về Thuế Cá Nhân (Self Assessment Tax Return) 2015/16 Chính phủ đã công bố bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2015 họ sẽ thu thuế “Class 2 NIC...

Nhắc Nhở Về Hạn Nộp Bảng Khai Thuế (Self-Assessment Tax Return) Làm ơn lưu ý rằng hạn chót nộp bảng khai thuế cho năm 6/4/2014 – 5/4/2015 là trước ngày 31/1/2016...

Join or Switch to us today Click vào đây để tham khảo những nhận xét từ khách hàng về dịch vụ của chúng tôi...

If you have any queries or wish to make an appointment please contact us:

Tel:      020 3637 2131

Email:        info@hienle.co.uk

 

Alternatively, please use our contact form

Print Print | Sitemap

Copyright © 2013 Hien Le & Co, Chartered Accountants

A Member of the ICAEW Practice Assurance Scheme

Registered with the ICAEW as a Business Finance Adviser

All Rights Reserved